Aktualności

Picture of dk. Ewa Below
Podręczniki do religii ewangelickiej w roku szkol. 2019/20
by dk. Ewa Below - Wednesday, 8 May 2019, 6:56 PM
 
Wykaz podręczników do nauczania religii ewangelickiej w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/20
Picture of dk. Ewa Below
Konkurs Sola Scriptura 2018/19
by dk. Ewa Below - Wednesday, 13 March 2019, 10:03 AM
 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura w roku szkolnym 2018/19 otrzymał honorowy patrona MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/patronaty2 - miesiąc styczeń pozycja 5

oraz został wpisany na listę konkursów w KO w Katowicach, jako konkurs, który jest wpisywany obowiązkowo na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

Lista konkursów na stronie KO w Katowicach: (załącznik nr 4)
- szkoła podstawowa pod nr 160 i 161
- gimnazjum pod nr 134
Picture of dk. Ewa Below
Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ
by dk. Ewa Below - Wednesday, 20 February 2019, 8:40 AM
 

Informacja o konkursie:

·        Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

·         Jego przedmiotem są projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Może on...

Read the rest of this topic
(170 words)