Aktualności

Obraz dk. Ewa Below
Podręczniki do religii ewangelickiej w roku szkol. 2019/20
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 8 maj 2019, 18:56 )
 
Wykaz podręczników do nauczania religii ewangelickiej w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/20
Obraz dk. Ewa Below
Konkurs Sola Scriptura 2018/19
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 13 marzec 2019, 10:03 )
 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura w roku szkolnym 2018/19 otrzymał honorowy patrona MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/patronaty2 - miesiąc styczeń pozycja 5

oraz został wpisany na listę konkursów w KO w Katowicach, jako konkurs, który jest wpisywany obowiązkowo na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

Lista konkursów na stronie KO w Katowicach: (załącznik nr 4)
- szkoła podstawowa pod nr 160 i 161
- gimnazjum pod nr 134
Obraz dk. Ewa Below
Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 20 luty 2019, 08:40 )
 

Informacja o konkursie:

·        Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

·         Jego przedmiotem są projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Może on...

Przeczytaj resztę tematu
(170 słów)