Aktualności

Obraz dk. Ewa Below
Lekcja otwarta
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 20 luty 2019, 08:47 )
 

Zapraszam na lekcję otwartą przygotowaną przez ks. Tomasza Bujoka, wizytatora religii ewangelickiej. 

Temat: Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji religii – lekcja otwarta w klasie VIII

Miejsce: Parafia ewangelicka w Drogomyślu

Godzina: 17.00

Przypominam, że wg nowej oceny pracy dyrektora szkoły nauczyciele religii mają obowiązek doskonalenia zawodowego między innymi przez udział w zajęciach otwartych. Udział w doskonaleniu jest brany pod uwagę od ostatniej oceny pracy, a nie tylko w roku szkolnym, kiedy dyrektor dokonuje oceny pracy.

 
Obraz dk. Ewa Below
Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 20 luty 2019, 08:40 )
 

Informacja o konkursie:

·        Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

·         Jego przedmiotem są projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Może on...

Przeczytaj resztę tematu
(170 słów)
Obraz dk. Ewa Below
Rekolekcje diecezjalne
Napisane przez: dk. Ewa Below ( sobota, 2 luty 2019, 21:06 )
 

Zapraszam