Aktualności

Wykaz konkursów zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach

 
Picture of dk. Ewa Below
Wykaz konkursów zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach
by dk. Ewa Below - Wednesday, 20 June 2018, 2:51 PM
 

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach jest wykaz konkursów, które zostały zgłoszone i są wpisywane na świadectwie szkolnym w punkcie 4 - wykaz zawodów artystycznych i sportowych...dla uczniów kończących naukę w gimnazjum. 

Konkurs Sola Scriptura jest w arkuszu pod numerem 1018

http://www.kuratorium.katowice

Świadectwa szkół podstawowych

Po rozmowie z wizytatorem z KO w Katowicach dotyczącej wpisu osiągnięć z konkurów przekazuje, że

na świadectwach uczniów w szkole podstawowej to dyrektor szkoły decyduje (rada pedagogiczna) o randze konkursu i wpisaniu osiągnięć na świadectwie ucznia. Ponieważ Konkurs Sola Scriptura jest konkursem Ogólnopolskim jego ranga pozwala na wpisanie osiągnięć na świadectwie szkolnym.