Aktualności

Nowy rok szkolny 2018/19

 
Obraz dk. Ewa Below
Nowy rok szkolny 2018/19
Napisane przez: dk. Ewa Below ( piątek, 31 sierpnia 2018, 13:43 )
 

Szanowni Katecheci,

rozpoczynamy nowy rok szkolny, który znowu przynosi wiele zmian i nowości.

Na stronie zamieszczona jest nowa podstawa programowa nauczania religii oraz nowy program do szkoły podstawowej klas 1 - 8. Program nauczania religii ewangelickiej został przekazy do wiadomości MEN w lipcu 2018 r.

Nowa podstawa programowa w tym tygodniu będzie umieszczona w bazie podstaw programowych w MobiDzienniku.
Jeżeli pracujecie na innych dziennikach i są w nich zamieszczone podstawy programowe innych przedmiotów to proszę o przesłanie danych, abym mogła rozmawiać w tej sprawie z innymi administratorami dzienników elektronicznych. 

W działach Akty prawne i Awans zawodowy zamieszczone są też nowe akty prawne dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz awansu zawodowego, które wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie nauczania religii uczymy religii wg zatwierdzonych przez Synod Kościoła programów nauczania oraz podręczników do religii. 
Od tego roku szkolnego będą to sprawdzali dyrektorzy szkół dokonując obowiązkowo co trzy lata oceny pracy katechety.

O nowym systemie oceny pracy w Rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. czytamy:

§ 11. Przepisy § 2–10 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną. 

Pełny tekst rozporządzenia został zamieszczony w dziale Akta prawne