Aktualności

Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ

 
Obraz dk. Ewa Below
Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ
Napisane przez: dk. Ewa Below ( środa, 20 lutego 2019, 08:40 )
 

Informacja o konkursie:

·        Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

·         Jego przedmiotem są projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych. Może on dotyczyć konkretnych osób, określonych środowisk i ich kulturowych tradycji w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

·         Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

·         Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31. marca 2019 r.

·         Więcej informacji o konkursie tutaj: http://www.konkurspoznajmysie.pl/

 

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków. 

REGULAMIN: