Aktualności

Konkurs Sola Scriptura na liście KO w Katowicach

Konkurs Sola Scriptura na liście KO w Katowicach

Napisane przez: dk. Ewa Below ()
Liczba odpowiedzi: 0

OKB Sola Scriptura został wymieniony na liście KO w Katowicach, jako konkurs, który może być wpisany na świadectwie szkolnym ucznia.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-rok-szkolny-2020-2021/